سفارش تبلیغ
صبا ویژن
جنبندگان زمین و ماهیان دریا و هر کوچک و بزرگی در زمین و آسمان خدا، برای آموزگار نیکی آمرزش می طلبند . [امام صادق علیه السلام]

آدمی را آدمیت لازم است

یک دو سه شروع!(سه شنبه 86 بهمن 16 ساعت 10:0 صبح )

سلام علیکم

سلام که اسم خودشه

علیکم هم که ینی خدا با شماس!

خب پس دیگه چی میخوایم؟