سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سه چیز توان فرساست : از دست دادن دوستان، فقر در غربت و ادامه یافتن سختی . [امام علی علیه السلام]

آدمی را آدمیت لازم است

شب قدر و نسبت آن با جبر و اختیار(دوشنبه 89 شهریور 8 ساعت 5:24 عصر )

این ایام، ایام قدر است. در المیزان در ذیل آن گفته شده : "ظاهرا مراد از قدر، تقدیر و اندازه گیری است یعنی حوادث پیشرو راخدای تعالی در این شب تقدیر می کند؛ زندگی، مرگ، رزق،سعادت، شقاوت و چیزهای دگر. " درکافی آمده است که امام صادق علیه السلام فرمودند: "در شب نوزدهم تقدیر، در شب بیست ویکم ابرام و در شب بیست و سوم امضا صورت میگیرد."  حال اگر شب نیمه شعبان و شب بیست و هفتم ماه مبارک را هم داخل گردونه ی شب های محتمل قدر وارد کنیممی شود اینطور در نظر گرفت که در نیمه شعبان تقدیر صورت میگیرد و در شب نوزدهم تغییرات و اصلاحات آن صورت میگیرد و لابد در شب بیست و هفتم هم ابلاغ می شود برای اجرا به قوه ی مجریه ! دانشگاه الهی مثل ما نیست که فقط یک کنکور داشته باشد کنکورش چند مرحله ایستدر ثانی اینها فقط زمانی طلایی برای نمایش لیاقت است و چانه زنی برای جذب حداکثری بودجه ! وگرنه اولین شبی هم که وارد کالیفرنیا می شوی شب کنکور است. شب قدر است. {میگن کالیفرنیا مهد ایرانی هاست.لامذهبا بهترین نقطه را هم انتخاب کرده ایم (ما؟ یعنی من هم؟!) البته چند هفته پیش آتیشی توی جنگلهایش به پا شده بود، سوزنده، میبینی؟ میگن جهنم هم آتیش داره! (این هم قطعه ی جهنم-بهشت ما، جومپا لاهیری برود کشکش را بسابد!)}

خوب پس یعنی تمام رخداد های زندگی سال من از قبل مشخص است؟ پس تکلیف کارهایمان درطول سال چه میشود؟ گفته شده "در آن شب هر حادثه ای که باید در طول سال واقع گردد تقدیر میشود. چه خیر و چه شر، چه طاعت و چه معصیت. چه فرزندی که قرار است متولد شودچه اجلی که بناست فرارسد، چه رزقی که تنگ یا وسیع گردد؛ پس آنچه در این شب مقدر شود قضایی است حتمی....

.....لکن مشیت الهی در آنها محفوظ است یعنی با حتمی کردن مقدرات، العیاذ بالله هدامند به دست خود بند نمی زند......قدرت خدای تعالی همیشه مطلق است و حتمی کردن یک مقدر، قدرت مطلقه ی او را مقید نمی کند."

شاید بتوان اینجور تعبیر کرد که در این شب ها ما ظرف وجودیمان را به نمایش الهی میگذاریم ؛ براساس لیاقت، توانایی، شایستگی، عزم وخواست ما آینده مان برای خالق عالم بر همه چیز، روشن است. لذا بر طبق همان و نیز حکمت خود ، آن ظرف را پر میکند. اما آیا این محدودیتی برای ما ابجاد مینماید؟ .....اگر تو در طی سال در هر لحظه ای جرقه ای زدی و استعدادی نشان دادی؛ متمم بودجه در راه است! نگران نباش! جالب اینجاست که همان پارامترهایی که در شب قدر در تو اندازه گیری شد آن جرقه را هم نشان میدهد! با جزئیات کامل. در علم الهی نادانسته ای نیست که برای جبران آن از ضریب ایمنی (F.S.) استفاده کند. گرچه از این گذشته وقتی تو با این فضل اندک ات می توانی به خوبی از پس محاسبات مسائل پیچیده ی این عالم بر بیابی و در کمال حیرت آپولو هوا کنی با کمترین خطا. آیا خیلی عجیب است که وجود سرچشمه محاسبات عالم آینده ات را در ناسیه ات ببیند؟!

و در ادامه آیا این صرف دیدن آیا مسیری را برای تو محدود میکند؟ همین قانون 10-90 ی که فرنگی ها ارائه می نمایند هم پاسخ قوی و مبرهنی است : میگویند رویدادهای خارج از اراده ما در طول روز تنها 10 درصد از کل آنها را تشکیل میدهندو بقیه زندگی عکس العمل به آن رویدادها و ادامه ی آنهاست یعنی 90 درصد رویدادها ناشی از خود ما و اراده ی قطعی و با اختیار ماست. مثالهای خوبی نیز در این زمینه آمده که در صورت جستجو فراوان اند.

مخاطب: ای بابا ! تو یه وقت میگی شب قدر فلان یه وقت میگی 90 درصد چلان! ما رو گرفتی؟؟!

نویسنده: هیچ مشکلی وجود ندارد ! آیا شما تناقضی می بینید؟

متشکرم