سفارش تبلیغ
صبا ویژن
آنکه نهال های تقوا کاشت، میوه های هدایت چید . [امام علی علیه السلام]

آدمی را آدمیت لازم است

نرون مرد.ولی رم نمرده است؟!(دوشنبه 86 اسفند 6 ساعت 11:57 صبح )

سلام

1-حضرت آیت حق مجتهدی درگذشت.

2-فیدل کاسترو از قدرت کناره گیری کرد.

این دو اصلا چه ربطی به هم داشت؟ این کجا و آن کجا؟ فیدل اما پس از قریب به نیم قرن نشان می دهد که دیگر توان آن سخنرانی های 8 ساعته را ندارد و با آنکه او با تنفر از امریکا خو گرفته اما برادرش رائول نشانه هایی از تمایل به ارتباط با ایالات متحده را در خود دارد. آیا مردم کوبا پس از این راه طولانی مسیر خود را عوض خواهند کرد؟ آیا فیدل با این مرگ سیاسی تمام می شود یا مردم باز هم او را ادامه می دهند؟و در هر صورت عاقبت این جامعه که با وعده های فیدل به دنبال رفاه برابر در کمونیست می گشت و حالا به فقر برابر رسیده چه خواهد شد؟

واما بعد.شیخ جلیل ما مجتهدی مدرسه را بنیان نهاد که نه تنها تا حالا مردان انسان سازی همچون آیت الله استادی را در خود پرورش داده و بعد این نیز با ادامه ی را ه این فقیه مجاهد یک کارخانه ی انسان سازی است.مردی که می ماند .گرچه جسمش نیست. 

آیا این دو قابل مقایسه اند؟ هرگز!